• برنامه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و فشارخون بالا
  • برنامه ارتقای تحرک بدنی
  •  برنامه نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر
  • برنامه منع تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت
  • برنامه مداخلات اساسی بیماری‌های غیرواگیر درنظام شبکه (خطرسنجی سکته قلبی - مغزی))
  • برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان
  •  برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث
  •  برنامه سلامت گوش و شنوایی
  •  برنامه پیشگیری از بیماری‌های استخوانی و مفصلی
  • برنامه پیشگیری از نابینایی و سلامت چشم
  •  برنامه پیشگیری از بیماری‌های مزمن تنفسی(آسم)
  • طرح پیشگیری و کنترل بیماری PKU
  •  برنامه ثبت سرطان
  •  برنامه پیشگیری و کنترل سرطان
  • برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور
  • برنامه ژنتیک اجتماعی
  • برگزاری کمیته  های شهرستانی برنامه ها
  • تامین و تدارک تجهیزات مورد نیاز واحدها
  • برگزاری همایش ها
  • هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای ستادی به منظور پیشبرد برنامه ها
  • هماهنگی برون بخشی با ادارات، سازمان ها در جهت افزایش سطح سلامت جامعه

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0