دوران

  لطفا صبر کنید ...

  هادی میرخوند چگینی

  مسئول روابط عمومی و مسئول زیرپورتال

  • تحصيلات : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

  هادی میرخوند چگینی

  مسئول روابط عمومی و مسئول زیرپورتال

  • تلفن : 02832240640
  • پست الکترونیکی : alborz_hc@qums.ac.ir

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0