* جمع­آوری، طبقه­بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه‌های بهداشتی، آمارهای حیاتی و فعالیت‌های بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه‌های محلی و گزارش‌های لازم

  * شناخت و دسته‌بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه

  * بررسی و شناخت اپیدمیولوژیک بیماری‌های بومی و اپیدمی

  * برنامه ریزی،گسترش وتغییر واحدها متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی

  * پشتیبانی اداری و مالی(فضای فیزیکی، تجهیزاتی و نیروی انسانی و برنامه‌های مورد نیاز) از واحدهای تابعه

  * پیگیری و حل مشکلات بهداشتی درمانی و اداری و مالی شهرستان از طریق مقامات مافوق

  * تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه

  * ارتقاء کمی و کیفی شاخص‌های سامانه یکپارچه بهداشت(سیب) شهرستان

  * استقرار نظام ارجاع الکترونیک سلامت در سطوح مختلف ارایه خدمات سلامت

  * نظارت بر وضعیت پرداخت مبتنی بر عملکرد شهرستان

  * برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه‌ها، صیانت از منابع آن، نظارت بر هزینه­کرد اعتبارات حوزه بهداشت و اجرای برنامه‌های مصوب

  * پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه به صورت دوره‌ای و انعکاس نکات ضعف و قوت آنها و تلاش برای حل مشکلات مربوطه

  * پایش فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی مرکز بهداشت شهرستان از نظر اجرای به موقع فعالیتها، مصرف درست و صحیح منابع، در دسترس بودن خدمات، پوشش خدمات گروه های هدف، نگهداری ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات، انضباط اداری و رفتارهای اجتماعی پرسنل بخش و پایش اجرای برنامه های مسئولین گروه های کارشناسی و پشتیبانی

  * جمع­آوری و بررسی گزارش فعالیت‌های مراکز بهداشتی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش به مقامات بالاتر

  * همکاری، هماهنگی و مکاتبه با واحدهای دانشگاه و سایر سازمان‌ها و نهادهای شهرستان در جهت جلب مشارکت و همکاری آنها

  * گزارش وضعیت شهرستان به صورت دوره‌ای به مسئولین مافوق

  * ارزشیابی کارکنان در چارچوب فرم‌های استاندارد و ابلاغی از سوی دانشگاه

  * شرکت درکارگروه‌های تخصصی(کارگروه بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی و..)جهت انجام بهینه وظایف و مأموریت‌های مربوطه

  * استانداردسازی منابع شامل(نیروی انسانی،تجهیزات،فضاهای فیزیکی واعتبارات)براساس برنامه اولویت بندی شده برای واحدهای تابعه

  * تأیید و امضاء مأموريت روزانه و ساعتي، مرخصي روزانه تا سقف7 روز و ساعتي کارکنان حوزه بهداشت

  * ارزيابي:ارزيابي كاركنان و برنامه ها و طرح هاي اجرا شده در طي سال با هدف بررسي درصد موفقيت اجراي طرح ها و اقدام اصلاحي (تقويت نقاط قوت و برطرف نموده نقاط ضعف)

  * اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه مسایل بهداشتی منطقه همچنین در زمینه روشهای نوین، کاربرد ابزارهای جدید و ادغام خدمات

  * تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی لازم

  * هماهنگی درون بخشی:

  * برقراری هماهنگی در مرکز بهداشت شهرستان با تشکیل شوراهای هماهنگی کارشناسی و پشتیبانی، کمیته های فنی و...

  * برقراری هماهنگی بین واحدهای تابعه با تشکیل جلسات هماهنگی مسئولین مراکز، مسئولین پایگاه های بهداشتی، سمینار آموزش بهورزی و...

  * هماهنگی برون بخشی:

  * برقراری هماهنگی بین مرکز بهداشت شهرستان با سایر بخشهای توسعه، نهادهای رسمی و اجتماعی شهرستان با تشکیل شوراهای بهداشت شهرستان،کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی و... و شرکت درجلسات هماهنگی شهرستان از جمله شورای اداری شهرستان ، شورای آموزش و پرورش و..

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0